De uitdaging doorstroming op gang brengen

Column Bert Halm

18 oktober 2016

Voorzitter bestuur Bert Halm

Een jaar geleden daagde ik onszelf uit om minimaal 30 van de 44 nieuw te bouwen vrije sector huurwoningen in Westwijk Amstelveen te verhuren aan ‘scheefwoners’. Om zo de doorstroming op gang te helpen en meer sociale huurwoningen beschikbaar te maken voor degenen die dat nodig hebben.

Ik zou u laten weten of het gelukt is

Inmiddels zijn de woningen klaar. De verhuur is in volle gang. Van de 44 woningen zijn er 38 verhuurd aan doorstromers. Het verhuren aan doorstromers lukt niet alleen in Amstelveen. Ook de koopwoningen van Indah in de Indische Buurt in Amsterdam zijn een groot doorstroomsucces. Een kwart van de woningen zijn gekocht door sociale huurders die graag doorstromen naar een betaalbare woning die beter bij ze past. 

Hoe we dat doen?

We geven sociale huurders voorrang voor onze vrije sector huur en koopwoningen. We ontwikkelden onze eigen Woonladder. Huurders melden zich aan, geven hun wensen op en wij sturen in een ‘matchmail’ woningen die bij hun wensen passen. Daarnaast zetten we Facebook in en organiseren open huizen exclusief voor doorstromers. En we benaderen onze huurders actief met een e-nieuwsbrief. Om ze zo op het idee te brengen. 

Mooie verhuisverhalen naar de woning die beter past

Verhuisverhalen te over inmiddels. Bijvoorbeeld het verhaal van Theo die, samen met zijn vrouw, een nieuwe plek in Amstelveen vond. Sociale huurders vinden in het middensegment een woning die beter bij ze past. We zien verhuizingen vanwege gezinsuitbreiding. Of stellen die willen samenwonen en niet één, maar wel twee sociale huurwoningen achterlaten. 

Onze doorstroomaanpak werkt

Onze aanpak – hoewel nog steeds in ontwikkeling – werkt in elk geval. We zijn actief naar onze huurders en gaan de boer op met ons aanbod. We brengen ze op ideeën, zetten hun woonwensen centraal en bieden een betaalbaar alternatief. De rest is aan onze huurders. Sinds februari vulden zo’n 1.600 potentiële doorstromers de woonladder in en we hebben tot nu toe 34.000 matches gemaild. Sinds februari verhuurden wij 40 procent van onze huurwoningen in het middensegment aan doorstromers. De laatste tijd meer dan 50 procent. 30% van onze koopwoningen is verkocht aan doorstromers.

Maar we zijn er nog niet

De grootste uitdaging blijft het zorgen voor – voor deze doelgroep – betaalbaar aanbod. In huur en koop. Iemand die nu € 600 betaalt wil best € 850 betalen als daar meer ruimte of kwaliteit tegenover staat. Maar geen € 1.100 of meer. Ons huurbeleid is dan ook volledig gericht op het middensegment met huren tot € 1.000. Maar – zo kopt ook het parool maar weer – er blijft een nijpend tekort aan huurwoningen in het middensegment. 

Meer beweging in de woningmarkt. Doorstromen is de eerste stap

We willen zoveel mogelijk betaalbare woningen. Doorstroming slaat twee vliegen in een klap. Een beter passende middensegmentwoning voor de doorstromer en een sociale huurwoning die vrij komt voor een woningzoekende met een laag inkomen. Dat is een eerste stap naar meer betaalbare woningen. Er zijn er meer. Zoals tijdelijke en Friends contracten. Of de samenwerking met beleggers die investeren in het middensegment voor onze doorstromers. Want met elkaar zijn we nog beter in staat om beweging in de woningmarkt te krijgen. 
Bert Halm, Voorzitter