Conclusies enquetecommissie verdienen plaats in volkshuisvesting

Column Mieke van den Berg

06 augustus 2014

Bestuurder Mieke van den Berg

De afgelopen weken heb ik terug gekeken op de openbare verhoren van de Parlementaire Enquête Woningcorporaties. De commissie verdient een pluim voor de zorgvuldige aanpak en het degelijke werk. Maar wat is het beeld dat blijft hangen? Een Maserati, falend financieel beleid, bedrog, afschuiven en zwalkend overheidsbeleid.

Patsers en afschuivers

De verhoren bracht het gedrag van een aantal bestuurders nog eens voor het voetlicht. Een veel te dikke auto. De zelfoverschatting dat je de financiële markt te slim af kunt zijn. Oplichting en bedrog. Een ‘star architect’ voor je project. Patserig gedrag dat nog pijnlijker wordt als je de schadelijke gevolgen afschuift op anderen. De gehoorde bestuurders die verantwoordelijk zijn voor de schandalen, namen – op een enkele uitzondering na – geen enkele verantwoordelijkheid. Het beeld van aan pluche klevende ‘mannetjes’, die alleen met vette afkoopsommen weg te krijgen zijn,  is helaas bevestigd. 

Tegenover zo’n collectief beeld kan ik als bestuurder maar een ding stellen; het juiste blijven doen voor onze huurders en de volkshuisvesting en staan voor mijn zaak. In goede en slechte tijden.

Kibbelende ministers

Redelijk gênant was ook het moddergooien van de ministers Vogelaar en Bos. Deze persoonlijke vete was symbolisch voor het zwalkende beleid van 11 ministers in zeven kabinetten. Wonen is bij uitstek een dossier waar ministers hun stempel op willen drukken. In die scoringswoede is er sinds 2000 veel druk op de sector uitgeoefend, maar nauwelijks consistente sturing gegeven. Nu is zwalkend overheidsbeleid zeker geen vrijbrief voor wanprestaties. Maar het helpt niet als het beleid dat door een minister is ingezet een paar maanden later door de volgende minister op de schop gaat.

Geef conclusies parlementaire enquête een kans


Alleen al hierom moeten de bevindingen van de commissies verankerd worden in het volkshuisvestingsbeleid. De conclusies van de enquête en de novelle (het voorgestelde woonbeleid van minister Blok) moeten een geheel vormen. Alleen dan komt er een stevige basis voor nieuw beleid waar huidige en toekomstige ministers niet om heen kunnen. Dat schept vertrouwen. En je laat zien dat een stevig middel als de parlementaire enquête ook echt bijdraagt aan beter beleid.

Mieke van den Berg, Bestuurder